TRV:04301

ID TRV:04301
Bok 532
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Utskifting av isolatorer skal skje i henhold til Tabell: Utskifting av defekte isolatorer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelig elektrisk isolasjon mellom skinnestrengene slik at sporfelter i signalsystemet kan fungere tilfredsstillende
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Manglende isolasjon