TRV:04305

ID TRV:04305
Bok 532
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Ved utilstrekkelig feste for svilleskruene skal utbedring utføres snarest. Aktuelle tiltak vil være å rehabilitere skruehullene eller å skifte ut svillen. Rehabilitering av skruehull skal utføres etter prosedyrer gitt i Vedlegg/Rehabilitering av skruehull på tresviller.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at underlagsplater har tilstrekkelig feste til svillene for å kunne motstå trafikkbelastninger slik at avsporingsfarlige sporviddefeil unngås.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Manglende feste for svilleskruer