TRV:04306

ID TRV:04306
Bok 532
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Ved utilstrekkelig feste for svilleskruene skal alltid sporvidde og utvikling av sporvidden over tid kontrolleres. Ved overskridelse av tiltaksgrenser for sporvidde skal utbedring av manglende feste for skruehull utbedres umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at underlagsplater har tilstrekkelig feste til svillene for å kunne motstå trafikkbelastninger slik at avsporingsfarlige sporviddefeil unngås.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Manglende feste for svilleskruer