TRV:04328

ID TRV:04328
Bok 532
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Dersom det måles motstand mindre enn 1 kΩ, skal skjøten vaskes for å fjerne evt. urenheter, metallstøv og metallspon og måles på nytt. Dersom motstanden fortsatt er lavere enn 1 kΩ skal utskifting planlegges utført. Beskrivelse av isolasjonsmålinger er gitt i Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon