TRV:04399

ID TRV:04399
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I tillegg til skilt beskrevet i Vedlegg/Skilting av planoverganger, stilles det også krav til at følgende skilt og orienteringssignaler benyttes ved usikrede planoverganger :
  • Signal 67 enten B eller D (evt. også E) ”Orienteringssignal”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon