TRV:04409

ID TRV:04409
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Overordnet toppsystem for driftsstøtte: Driftstøttesystemene som benyttes for overvåkning, drift og vedlikehold av ekomnett skal samordnes i et felles toppsystem for alle kjøreveis relaterte IKT systemer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at toppsystemet for driftstøtte struktureres under en felles plattform for både tradisjonelle Tele- og nyere ekom/IKT systemer. (virtualisert HW, stretched cluster o.l.)
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ekom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet