TRV:04410

ID TRV:04410
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Felles styringssystem i Bane NOR: Det skal være et felles styringssystem for ekomnett og IKT systemer for kjøreveisrelatert virksomhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre et felles rammeverk for driftskontrollsystemet.

Kravet har ikke referanse til Bane NOR sitt styringssystem men et "IKT-management system" som et rammeverk bestående av policyer, prosesser og funksjoner.

Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ekom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet