TRV:04411

ID TRV:04411
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Bruk av beste-praksis/ITIL i KV-IKT forvaltning: Driftstøttesystemet skal støtte opp under Bane NOR sine ITIL prosesser som omfatter:
  1. Incident Management
  2. Problem Management
  3. Configuration Management
  4. Continuity Management
  5. Capacity Management
  6. Event Management
  7. Knowledge Management
  8. Service Level Management
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at Bane NOR benytter ITIL rammeverket.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse Utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold for kjøreveis IKT - konsernprosedyre STY-605382
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ekom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) er et rammeverk for kvalitetssikring av leveranse, drift og støtte innen IT-sektoren.

Består av fem engelske bøker som beskriver "Best practice" for en rekke IKT/ IT områder.