TRV:04412

ID TRV:04412
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst System for planmessig vedlikehold: Det skal finnes et system for planlagt vedlikehold som igangsetter og følger opp vedlikeholdsaktiviteter relatert til type aktivitet og hyppighet på aktivitet.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at Bane NOR bygger driftskontrollsystemer som samsvarer med konsernprosedyre for IKT
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet
Referanse Utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold for kjøreveis IKT - konsernprosedyre (STY-605382)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ekom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet