TRV:04416

ID TRV:04416
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Påloggingsprivilegier og støtte for validering av brukergrensesnitt: Driftstøttesystemet skal kontrollere operatørkommandoer for riktig syntaks og rettigheter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at operatør valideres for tilgangsrettigheter (IAM)
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ekom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet