TRV:04417

ID TRV:04417
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Tilgjengelighet til støttesystemene: RAM krav til KV KTI systemer i kapittel 10 i Bok 560 skal gjøres gjeldende for driftstøttesystemene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre krav til tilgjengelighetsberegninger
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ekom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet