TRV:04418

ID TRV:04418
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Driftstøttesystemets utforming: skal være designet slik at vedlikeholdsaktiviteter gir minimal påvirkning på nettets tjenesteleveranse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at driftsstøttesystemene kan operere uten å påvirke tjenesteproduksjonen.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_603
Relatert krav
Opprettet 2013/08/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ekom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet