TRV:04422

ID TRV:04422
Bok 532
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne skal være ≥ 58 mm kontrollert i hele tungens lengde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelig plass til hjulet mellom stokkskinne og fraliggende tunge slik at det ikke er noen fare for berøring/slag fra hjul mot bakside av sporvekseltunge. En slik kontakt kan medføre at låsemekanismen i drivmaskin blir ødelagt, noe som kan medføre omlegging av sporveksel under tog, med avsporing som resultat.

Kravet er direkte avledet fra krav til "Maximum value of free wheel passage in switches - 1380 mm" i TSI Infrastruktur.

Relatert krav TRV:05546
Opprettet
Referanse TSI Infrastruktur 2019 - Krav 4.2.8.6 (a)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Tunge og stokkskinne