TRV:04430

ID TRV:04430
Bok 532
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ c) Sprekker eller sår i feilgruppe 2a/2b i henhold til Katalog over feil og skader i skinnekryss
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon