TRV:04439

ID TRV:04439
Bok 532
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Dersom rillebredde er mindre eller lik 38 mm, skal dette utbedres umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon