TRV:04442

ID TRV:04442
Bok 532
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Toleranser for sporvidde i tungeparti (A5- rett linje, A7 - avvik), mellomparti (A9 - rett linje, A10 - avvik) og mellomparti i avvik gjennom kryssveksler (A25, A26, A27, A28) er gitt i Tabell: Toleranser for sporvidder ved tungeparti og mellomparti.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at tog kan passere gjennom tunge- og mellomparti i sporveksler uten fare for avsporing
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Sporvidde i tungeparti og mellomparti