TRV:04442

ID TRV:04442
Bok 532
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Toleranser for sporvidde i tungeparti (A5- rett linje, A7 - avvik) og mellomparti (A9 - rett linje, A10 - avvik) er gitt i Tabell: Toleranser for sporvidder ved tungeparti og mellomparti.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon