TRV:04448

ID TRV:04448
Bok 532
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Toleranser for høydenivåer mellom vingeskinne og krysspiss er gitt i Tabell: Høydenivå vingeskinne/krysspiss i nullpunkt og Tabell: Høydenivå vingeskinne/krysspiss ytterst på krysspissen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon