TRV:04461

ID TRV:04461
Bok 532
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ballastavfall er alle masser som er tatt ut fra ballastlaget og defineres som næringsavfall etter forurensningslovens kapittel 5 og disponeres iht. §32. Gjenbruk i tiltaksområdet tillates kun dersom det utføres en miljøfaglig risikovurdering av videre forurensning. Ballastavfall kan gjenbrukes som ballast dersom den tilfredsstiller krav til ny ballast, gitt i Teknisk spesifikasjon. Ballastavfall skal aldri legges igjen som ballastutvidelse eller ned i linjegrøfta.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse https://trv.banenor.no/wiki/532_2022_Endringsartikkel_3108
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon