TRV:04676

ID TRV:04676
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdsmetodikk: Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at best mulig tilgjengelighet og funksjonalitet opprettholdes for det enkelte anlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:03052
Opprettet
Referanse Med referanse i "Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet" (samtrafikkforskriften) FOR-2010-06-16-820

2.1.1. Sikkerhet  : "Det skal treffes egnede tiltak for å forhindre adgang til eller uønsket inntrenging i anleggene"

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - ADGANGSKONTROLLANLEGG -"Generelt"