TRV:04843

ID TRV:04843
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dette regelverket skal benyttes for prosjektering og bygging av følgende konstruksjoner på Bane NORs banenett:
  • jernbanebruer1)
  • overgangsbruer
  • andre bærende konstruksjoner2)
  • forskaling, stillaser, reisverk og andre hjelpekonstruksjoner for utførelsen av byggearbeidet hvis de går over, under eller er plassert så nært inntil jernbane at et eventuelt sammenbrudd kan berøre jernbanen
  • andre midlertidige konstruksjoner som kan berøre jernbanetrafikken
  1. Definisjon, jernbanebru
  2. Definisjon, bærende konstruksjoner
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon