TRV:04960

ID TRV:04960
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Når sporet er helsveist ved en eller begge ender av brua, overføres bare en del av trekk- eller bremsekraften gjennom dekket til lagrene. Den resterende kraften overføres gjennom sporet hvor den tas opp bak landkarene. Den delen av kraften som overføres gjennom dekket til lagrene skal beregnes etter NS-EN 1991-2:2003+NA:2010,Tabell 6.9.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon