TRV:04988

ID TRV:04988
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) De karakteristiske verdiene av lastene ± q4k som er gitt i Figur: Definisjon av avstandene a g,min. og a g, maks. fra senterlinje av spor skal anvendes normalt på overflaten som betraktes.
  1. Utførelse: Lastene tas fra grafene i Figur: Karakteristiske verdier av laster q1k for enkle vertikale overflater parallelle til sporet ved å benytte fiktive sporavstander lik ag = 0,6 a g.min + 0,4 a g,maks   
  2. Utførelse: Avstanden ag, min. og ag, maks. er vist i Figur: Definisjon av avstandene a g,min. og a g, maks. fra senterlinje av spor. Hvis ag, maks. > 6 m skal verdien ag, maks. settes = 6.
  3. Utførelse: Faktorene k1 og k2 gitt i avsnitt Plane vertikale overflater parallelle til sporet skal brukes også her.
Figur: Definisjon av avstandene ag,min. og ag, maks. fra senterlinje av spor
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon