TRV:05026

ID TRV:05026
Bok 532
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Tillatt avvik i sporvidden fra grunnverdien 1435 mm er angitt i Tabell: Tillatt avvik i sporvidde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at tog kan fremføres uten fare for avsporing på grunn av for liten eller for stor sporvidde
Relatert krav
Opprettet
Referanse
  • EN 13848-5
  • TSI Infrastruktur krav 4.2.8.4


Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Sporvidde