TRV:05075

ID TRV:05075
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Kappstedet bør legges utenfor selve stedet for solslyngtendensen eller solslyngkurven, dvs. den delen av sporet som er direkte berørt av solslyng. Hvis det er nødvendig, bakses sporet deretter tilbake i riktig leie, den midlertidige skjøten sikres med lasker og nødlaskeforbindere og ekstra ballast tilføres og komprimeres. Sporet skal kontrolleres i henhold til Kontroll av sporets beliggenhet og Kontroll av geometri
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon