TRV:05093

ID TRV:05093
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Pilhøyder målt på ubelastet spor skal ikke overskride tiltaksgrensene i Tabell: Tillatte pilhøydefeil.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon