TRV:05098

ID TRV:05098
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Tillatt hastighet på bakgrunn av krav til stabilitet i Tabell: Tillatt hastighet for spor med betongsviller og Tabell: Tillatt hastighet for spor med tresviller forutsetter at sporet har pukkballast og tilfredsstiller tekniske krav til ballastprofil, befestigelse og sporets beliggenhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon