TRV:05181

ID TRV:05181
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Dersom akseltellere brukes som togdeteksjon skal tellepunkt som ikke passeres ved forberedende resett ligge 5 meter fra middel til togvei/skiftevei som kjøres ved forberedende resett.

Unntak:

Tellepunkt kan plasseres inntil 10 meter fra middel dersom tellepunktet plasseres ved dekningsgivende objekt til togvei/skiftevei som kjøres ved forberedende resett.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at det er mulig for fører å observere at deteksjonsavsnitt i sporveksel uten tvil er fritt når det kjøres forberedende resett.
Endringsartikler Endringsartikkel 2420 Endringsartikkel 1022
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon