TRV:05220

ID TRV:05220
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Akseltellersystemets hjuldetektor skal festes til skinnelivet med gjennomgående bolter. Galvanisk potensial i boltene skal ikke være høyere enn i skinna (karbonstål) for å unngå anodisk korrosjon av skinna. Alternativ festemåte kan benyttes dersom denne har samme egenskaper med hensyn til stabilitet, tilgjengelighet, sikkerhet og vedlikeholdbarhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1200 Endringsartikkel 719
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon