TRV:05306

ID TRV:05306
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Lokale avvik tillates bare etter godkjenning av dispensasjonssøknad.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god dokumentasjon og registrering av beslutninger om å ha lokal nøytraltemperatur som avviker fra standard nøytraltemperatur i Bane NOR
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Nøytraltemperatur