TRV:05325

ID TRV:05325
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Aluminiotermiske sveiseprosedyrer skal være godkjennt i henhold til Teknisk spesifikasjon Aluminiotermisk_sveiseprosess. Spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder inneholder godkjente prosedyrespesifikasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon