TRV:05327

ID TRV:05327
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Alt sveisearbeid i sporet skal utføres av sveisere som har nødvendig opplæring og er sertifisert som skinnesveisere i henhold til Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sørge for nødvendig kvalitet i utførelse av skinnesveising ved at sveisere har tilstrekkelig kompetanse.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Kompetansekrav