TRV:05335

ID TRV:05335
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sveisekoordinatoren skal være ansatt i virksomheten som utøver sveisearbeidet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sørge for nødvendig kvalitet i utførelse av skinnesveising ved at planlegging og utførelse blir koordinert av personell med tilstrekkelig kompetanse innen sveising av skinner.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Sveisekoordinasjon