TRV:05338

ID TRV:05338
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst En virksomhet som skal være ansvarlig for utføring av sveisearbeider i Bane NORS spor skal ha sertifikat som viser at virksomheten har et kvalitetssystem som tilfredstiller kravene i EN 3834-2 og avsnitt Kompetansekrav, Sveisekoordinasjon og Kvalitetssikring av sveisearbeidene. Sertifikatet skal utstedes av 3. part sertifiseringsorgan.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sveisebedriften har implementert et tilfredstillende kvalitetssystem slik at skinnesveising kan gjennomføres med forventet kvalitet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 3834-2 - Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Kvalitetssikring av sveisearbeidene