TRV:05345

ID TRV:05345
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sveisekontroll av skjøtsveiser utført i sporet skal utføres i henhold til Arbeidsanvisning for sveisekontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon