TRV:05345

ID TRV:05345
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sveisekontroll av skjøtsveiser utført i sporet skal utføres i henhold til Arbeidsanvisning for sveisekontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god kvalitet av utført sveisearbeid gjennom bruk av egnede prosedyrer for sveisekontroll.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Sveisekontroll