TRV:05355

ID TRV:05355
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) De målte avvik skal ligge innenfor toleranser i Tabell: Geometritoleranser (målebase = 1000 mm) for at sveisen skal godkjennes:
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon