TRV:05356

ID TRV:05356
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Retthet kjørekant og kjøreflate skal måles med linjal og bladsøker. Det skal utføres flere målinger over hele kjøreflate/kjørekant for å kontrollere at hele profilet tilfredsstiller kravene. Figur: Måling av retthet på kjøreflate og kjørekant viser prinsipp for måling av avvik fra rett. Figur: Måling av fotskjevhet viser prinsipp for måling av fotskjevhet / vridning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon