TRV:05364

ID TRV:05364
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Før mellomsveising eller innlegging av langskinner i spor foretas, skal sporet tilfredsstille krav for helsveising av spor som er fastsatt i Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon