TRV:05404

ID TRV:05404
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Skinner som ikke sveises umiddelbart, skal uansett lengde legges med skjøtåpninger som angitt i Tabell: Skjøtåpninger ved midlertidig lasking av skinner. Ved midlertidig utbedring av feil og brudd om vinteren skal eventuelle skinnekapp legges inn uten skjøtåpninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon