TRV:05409

ID TRV:05409
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Varmeromsregulering av de 3 nærmeste skjøter skal utføres med skjøtåpninger som vist i Tabell: Varmeromsåpninger i overgangspartiet (i mm), hvor "a" er skjøten nærmest det helsveiste sporet og "b" og "c" er de etterfølgende skjøter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon