TRV:05412

ID TRV:05412
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Når sporvekselen monteres utenfor sporet, skal det sørges for tilfredsstillende transport mellom monteringsted og innleggelsested.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon