TRV:05412

ID TRV:05412
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Når sporvekselen monteres utenfor sporet, skal det sørges for tilfredsstillende transport mellom monteringsted og innleggelsested.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre at det oppstår feil i sporvekselkomponenter som følge av transportskader.
Relatert krav TRV:05417
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Monteringsted