TRV:05417

ID TRV:05417
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ved løft av sporveksel i forbindelse med innlegging eller mellomlagring skal løftepunkter og metode velges slik at: (se Figur: Løfting av sporveksel)
  • maksimalt avvik fra sporvekselens horisontale 0-linje ikke overstiger 50 mm.
  • helning i lengderetning i forhold til sporvekselens horisontale 0-linje ikke overstiger 5 mm/m
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre plastiske deformasjoner og andre skader i sporvekselkomponenter som følge av overbelastning.
Endringsartikler 531 2014 Endringsartikkel 889
Relatert krav
Opprettet 2014/08/29
Referanse Trafikverket - TRVINFRA-00017 - K36738
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Løft av sporveksel