TRV:05417

ID TRV:05417
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved løft av sporveksel i forbindelse med innlegging eller mellomlagring skal løftepunkter og metode velges slik at: (se Figur: Løfting av sporveksel)
  • maksimalt avvik fra sporvekselens horisontale 0-linje ikke overstiger 50 mm.
  • helning i lengderetning i forhold til sporvekselens horisontale 0-linje ikke overstiger 5 mm/m
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon