TRV:05421

ID TRV:05421
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Den rette streng skal rettes nøyaktig inn og platene festes permanent. Den krumme streng og skinnekrysset skal legges inn ved nøyaktig utmål fra den rette streng. Den krumme streng skal kontrolleres ved pilhøydemåling, se Tabell: Toleranser ved bygging av sporveksler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon