TRV:05442

ID TRV:05442
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sveisearbeid i sporveksler skal utføres av skinnesveisere godkjent i henhold til Standard for godkjenning av skinnesveisere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon