TRV:05443

ID TRV:05443
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Sveisearbeidet skal utføres etter Spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder eller annen prosedyre som er godkjent av Bane NOR.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre kvaliteten til skjøtsveiser i sporveksler gjennom krav til anvendelse av godkjente sveiseprosedyrespesifikasjoner.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Generelt