TRV:05443

ID TRV:05443
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Sveisearbeidet skal utføres etter Spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder eller annen prosedyre som er godkjent av Bane NOR.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon