TRV:05451

ID TRV:05451
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved monteringsslutt og etter at sporvekslene er innlagt i sporet, skal kontrollmålinger foretas. Disse kontrollmålinger foretas på grunnlag av ajourført oversiktstegning av sporvekselen og etter ORE70 metoden som beskrevet i Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Undersøkelse av tungeanordninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at ferdig montert sporveksel overholder krav til geometri og at tunge og stokkskinne har god tilpasning.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Kontroll og oppfølging