TRV:05451

ID TRV:05451
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved monteringsslutt og etter at sporvekslene er innlagt i sporet, skal kontrollmålinger foretas. Disse kontrollmålinger foretas på grunnlag av ajourført oversiktstegning av sporvekselen og etter ORE70 metoden som beskrevet i Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Undersøkelse av tungeanordninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon