TRV:05452

ID TRV:05452
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Avvik fra målene som er oppgitt i sporvekseltegningen skal ligge innenfor toleransene som vist i Tabell: Toleranser ved bygging av sporveksler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at ferdig montert sporveksel overholder krav til geometri.
Relatert krav TRV:05546, TRV:05558
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Sporveksler#Toleranser