TRV:05452

ID TRV:05452
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Avvik fra målene som er oppgitt i sporvekseltegningen skal ligge innenfor toleransene som vist i Tabell: Toleranser ved bygging av sporveksler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:05546, TRV:05558
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon