TRV:05492

ID TRV:05492
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Pukken skal legges ut i ett lag opp til et nivå som ligger 480 mm under laveste skinne (skinnetopp).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Ved bygging av nye spor legges ballast ut i to lag. Først blir det nedre ballastlaget lagt ut. Deretter kan sviller legges ut og det øvre ballastlaget blir kjørt ut. Sporkonstruksjonen må så løftes og justeres i ballastlaget til riktig høyde i flere omganger med sporjusteringsmaskin.

Kravet skal hindre at sporet må løftes i for mange omganger med sporjusteringsmaskin for å oppnå ønsket sporgeometri i det ferdige sporet. Dette vil redusere belastning/nedknusing av ballast og sviller og dermed medføre lengre levetid.

Endringsartikler 531 2021 Endringsartikkel 2417
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Ballast#Utlegging