TRV:05534

ID TRV:05534
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Sporveksel med tillatt hastighet i avvikespor > 40 km/h skal være utrustet med sporvekseldrivverk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2515 Endringsartikkel 1391
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon