TRV:05687

ID TRV:05687
Bok 550
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) For at et planovergangsignal skal kunne vise signal ”Planovergang kan passeres” skal følgende krav være oppfylt:
  1. Signal mot vei viser ikke hvitt lys
  2. Eventuelle bommer er kontrollert i senket endestilling
Unntak til punkt 2:
  1. Dersom veisikringsanlegget er utrustet med halvbommer og kravet til varslingstid oppfylles kan planovergangssignalet vise signal "Planovergangen kan passeres" når bommene er 2° ut av hevet endestilling.
Halvbomanlegg kan prosjekteres med "helbomfunksjonalitet", ved at bommene kontrolleres i senket endestilling i stedet for 2° ut av hevet endestilling
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Planovergangssignal"