TRV:06090

ID TRV:06090
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Målinger utført på et system påført blåserenset stål, skal justeres på tykkelse. Det gjøres ved å bruke en korreksjonsfaktor avhengig av ruheten etter blåserensing av stålet. Korreksjonsfaktoren er spesifisert i NS-EN ISO 19840. Ved den beskrevne ruheten på Medium G, anvendes en korreksjonsfaktor på 25 μm som legges til, se Tabell: Korreksjonsfaktor målinger av tørrfilmtykkelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon